COVID-19

Gedurende de lock-down zijn wij telefonisch niet bereikbaar. Per e-mail (info@hetonderdak.nl) kunt u ons uiteraard wel bereiken. Onze excuses voor het ongemak.

Wat doet Theater ’t Onderdak tegen Corona?

Theater ’t Onderdak hecht grote waarde aan de gezondheid van haar bezoekers en medewerkers erg belangrijk. Om die reden worden de nodige maatregelen genomen om de mogelijkheid tot besmetting met het coronavirus (COVID-19) zoveel mogelijk te beperken.

Theater ‘t Onderdak volgt hierbij de richtlijnen en aanwijzingen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Wij vragen onze vrijwilligers en bezoekers hetzelfde te doen.

In de strijd tegen uitbreiding van het Corona-virus (COVID-19) neemt Theater ‘t Onderdak maatregelen om de mogelijkheid tot besmetting in en rond het theater zoveel mogelijk te beperken. Theater- en filmkaarten kunnen op dit moment alleen via onze website (www.hetonderdak.nl) besteld worden.

Over de vervallen theatervoorstellingen wordt nog druk overlegd gepleegd, zodra wij meer informatie hebben zullen wij dit u kenbaar maken.

Horeca in Theater ‘t Onderdak

Volgens de nieuwste Coronamaatregelen zijn horeca-activiteiten verboden. Tijdens de filmvoorstellingen zijn er karaffen met water en glazen op de tafels in de zaal voorhanden.

Luchtverversing in Theater ‘t Onderdak

Theater ‘t Onderdak beschikt over een geavanceerd systeem voor de beheersing van het klimaat. Per minuut verversen we in de theaterzaal 65.000 liter lucht welke direct (verwarmd, of gekoeld) van buiten naar binnen wordt geblazen. Tegelijkertijd wordt er bovenin de zaal 55.000 liter lucht afgezogen en direct naar buiten afgevoerd. Voorbeeld: Indien de voorstelling wordt bezocht door 50 bezoekers verversen wij per voorstelling per bezoeker 150.000 liter gefilterde schone buitenlucht.

Wat adviseren wij u zelf te doen voorafgaand en tijdens het theaterbezoek?

 • Was regelmatig uw handen, bij voorkeur met water en zeep;
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes;
 • Bij twijfel over verkoudheid en/of koorts, verzoeken wij u thuis te blijven.

Wat doet Theater ‘t Onderdak?

 • Medewerkers hebben instructies ontvangen over hoe om te gaan met preventieve maatregelen. Het is van belang dat er zo min mogelijk directe contactmomenten zijn;
 • Bij binnenkomst in het theater/bioscoop wordt naar uw gezondheid gevraagd. Als uw gezondheid een risico oplevert, zal de toegang tot het gebouw geweigerd worden;
 • Er wordt extra schoongemaakt en deurklinken en stoelleuningen worden regelmatig door medewerkers en schoonmaakdiensten gedesinfecteerd;
 • Wij accepteren contant geld maar liever niet, we accepteren momenteel geen betaal fiches
 • Houd bij binnenkomst uw toegangskaarten gereed, wij pakken deze niet van u aan en zullen op gepaste afstand de kaarten controleren. Ook uw telefoon raken onze vrijwilligers niet aan;
 • Om contactmomenten te minimaliseren, maken we tijdelijk geen gebruik van de garderobe. Wij vragen u om de jas in de auto te laten of mee te nemen de zaal in.

Tijdens het bezoek aan Theater ’t Onderdak

Garderobe, horeca, foyer en toiletten

 • De garderobe is tijdelijk buiten gebruik;
 • Per 1 december bent u verplicht om tijdens het betreden van het pand een mondkapje (een spatscherm is verboden) te dragen, als u plaatst heeft genomen in de zaal mag deze af, zodra u gaat lopen moet het mondkapje weer op.
 • Kom niet eerder dan 15 minuten voor de start van een film- of theatervoorstelling
 • Voor de bezoekers staan beide entrée deuren open;
 • De balie t.b.v. kaartcontrole is voorzien van een Plexiglas scherm;
 • Op de vloer en aan wanden zijn instructies bevestigd. Van de bezoekers wordt verwacht dat deze worden opgevolgd;
 • De bezoekers worden gereguleerd naar binnen en naar buiten geleid;
 • De toiletten zijn uitsluitend te gebruiken door een persoon per keer;
 • Horeca is vooralsnog gesloten, u mag eventueel een kleine snack meenemen (geen alcohol, junkfood);
 • Fiches worden momenteel niet verstrekt, of ingenomen.

Theaterzaal

 • Bezoekers kunnen met maximaal twee personen uit een huishouden plaats nemen aan een tafel in de zaal. Voor individuele bezoekers geldt dat deze de 1,5 meter in acht moeten nemen en alleen aan een tafel plaats nemen;
 • De achterste deuren van de zaal worden gebruikt als ingang;
 • De voorste deuren van de zaal worden gebruikt als uitgang;
 • Bezoekers blijven zoveel mogelijk op hun plaats zitten.

Genres