direct naar de content
theaterhetonderdak541
theaterhetonderdak541
date
product
prijs
aantal
totalen

loading...

naar winkelmand
boekje nieuwsbrief

Financiële verantwoording

2022 2023
Activa
Kas  €           2.489,40  €          3.713,40
Banken  €      202.520,84  €     221.519,46
Debiteuren  €           5.634,92  €          3.765,50
Vooruitbetaalde kosten  €           1.694,00  €                  -   
Voorraad artikelen en Emballage  €           4.550,37  €          5.254,29
Inventaris  €        58.313,00  €       58.270,68
Voorbelasting*  €                  -     €          7.834,22
Afdracht BTW*  €                  -     €             455,00
Totaal  Activa  €      275.202,53  €     300.812,55
* Theater 't Onderdak is BTW plichtig vanaf 01-07-2023
Passiva
Bestemmingsreserve inventaris  €      183.503,74  €     183.886,74
Bestemmingsreserve jubileum  €           4.073,71  €       10.137,21
Bestemmingsreserve algemeen  €        63.820,80  €       68.778,54
Vooruit ontvangen reserveringen  €        25.921,83  €       28.000,00
Exploitatie resultaat  €         -2.117,55  €                      -   
Crediteuren  €                       -     €        -1.240,85
BTW af te dragen hoog*  €                       -     €          4.409,75
BTW af te dragen laag*  €                       -     €          4.091,16
Vooruit ontvangen sponsoring  €                       -     €          2.750,00
Totaal Passiva  €      275.202,53  €     300.812,55
Kosten/Batenoverzicht
Kaartverkoop  €        62.531,79  €       62.401,88
Sponsoropbrengsten  €           3.550,30  €          6.975,53
Verhuur Zaal  €        18.396,98  €       25.718,52
Omzet Barverkopen  €        48.074,30  €       62.393,92
Renteopbrengsten  €                   9,32  €               30,23
Overige baten en lasten  €                      -     €             581,34
 €      132.562,69  €     158.101,42
Kosten artiesten/huur films  €        65.002,55  €       68.094,62
Overige programmakosten  €           4.608,28  €          4.056,55
Huur Theater/Foyer en best. Kamer  €        10.358,89  €       11.641,88
Dotatie bestemmingsreserve  €        11.967,00  €          9.988,52
Schoonmaakkosten  €              597,99  €          1.208,05
Onderhoudskosten  €           4.275,13  €          1.115,08
Inkopen Bar  €        17.211,61  €       22.943,35
Overige Barkosten  €           1.945,64  €          2.964,85
Verzekeringen  €           5.539,13  €          3.373,59
Huur software  €           6.670,71  €          6.844,19
Vrijwilligerskosten  €           2.983,56  €          5.708,34
Administratiekosten  €           1.484,75  €          4.983,35
Overige kosten  €           2.035,00  €          2.593,38
Afschrijving voorraad  €                      -     €             127,38
Resultaat  €         -2.117,55  €       12.458,29
 €      132.562,69  €     158.101,42

Toelichting balans

Theater 't Onderdak is financieel gezond. Aan de kant van de Activa is te zien dat Theater 't Onderdak sinds 1 juli 2023 BTW-plichtig is geworden. Aan de kant van de Passiva zien we geen hele grote verschillen met het voorgaande jaar. Vanwege de winst in het jaar 2023 heeft het Theater ervoor gekozen om een bedrag van €5000,- te reserveren voor het aankomende jubileum in 2025.

Toelichting baten en lasten 

Het Theater merkt dat er voorzichtig weer meer mensen naar het theater komen na corona. Dit is te zien in een verhoging van de baromzet maar ook het verhuren van de zaal trekt weer aan. Vanwege het inzetten van verschillende nieuwe systemen zijn de administratiekosten sterk verhoogd in 2023.