direct naar de content
theaterhetonderdak541
theaterhetonderdak541
date
product
prijs
aantal
totalen

loading...

naar winkelmand
boekje nieuwsbrief

Financiële verantwoording

Activa20202021
Kas €          1.597,21 €          1.540,32
Banken €     181.559,43 €     193.291,40
Debiteuren €          2.664,25 €          3.472,25
Vooruitbetaalde kosten €          1.381,00 €          1.468,15
Voorraad artikelen en Emballage €          2.895,61 €             557,21
Totaal  Activa €     190.097,50 €     200.329,33
Passiva
Bestemmingsreserve €     166.641,52 €     180.340,52
Voorzieningen €       13.664,02 €          6.203,97
Nog tebetalen kosten €             945,38 €                       -  
Projekt renovatie Foyer €          2.387,24 €          3.051,71
Vooruitontvangen posten €       12.361,85 €       17.773,71
Nadelig Exploitatieresultaat €        -5.902,51 €        -7.040,58
Totaal Passiva €     190.097,50 €     200.329,33
Kosten/Batenoverzicht
Kaartverkoop €       28.694,90 €       29.875,42
Sponsoropbrengsten €          5.649,45 €          2.616,12
Verhuur Zaal €          8.196,25 €          8.385,25
Omzet Barverkopen €       22.093,79 €          8.883,41
Corona ondersteuning Gemeente €       14.596,00 €       24.863,25
Ondersteuning SEBO €          3.735,48 €                       -  
 €       82.965,87 €       74.623,45
Kosten artiesten/huur films €       31.290,38 €       33.203,10
Overige programmakosten €          3.010,12 €          5.830,29
Huur Theater/Foyer en best. Kamer €          5.189,11 €                       -  
Dotatie bestemmingsreserve €       13.000,00 €       14.076,00
Schoonmaakkosten €          2.316,46 €          1.168,00
Onderhoudskosten €          5.257,51 €          1.974,82
Inkopen Bar €          8.856,24 €          4.123,73
Overige Barkosten €          3.718,30 €          1.063,56
Verzekeringen €          4.246,08 €          4.340,24
Huur software €          1.825,90 €          6.295,07
Vrijwilligerskosten €          1.156,66 €          2.257,53
Administratiekosten €          8.193,92 €          6.554,44
Overige kosten €             807,70 €             777,25
Nadelig resultaat €        -5.902,51 €        -7.040,58
 €       82.965,87 €       74.623,45

Toelichting balans

In het jaar 2021 heeft Theater 't Onderdak nog veel effecten ondervonden van de coronacrisis. Dit levert een nadelig resultaat van meer dan €7000,- op. De activa van het theater zijn nog voldoende om dit negatieve resultaat op te vangen. We maken ons ook geen zorgen dat het theater hier bovenop komt. Met betrekking tot de passiva zal het bedrag wat we over hebben van de renovatie van de foyer omgezet worden naar een voorziening voor het komende jubileum.Toelichting baten en lasten 

Aan de kant van de baten kunt u zien dat de gemeente ons ook dit jaar weer heeft bijgestaan vanwege de coronacrisis. Niet alleen hebben wij een ondersteuning gehad, de zaalhuur voor zowel het theater als de bestuurskamer is eenmalig kwijtgescholden. Vanwege de sterke daling in verhuur en het aantal voorstellingen zijn alle opbrengsten beduidend minder. Hier staat tegenover dat sommige kosten ook lager zijn uitgevallen. Zoals bijvoorbeeld de schoonmaakkosten en de inkopen voor de bar. De omschakeling naar een nieuwe, meer professionele website bracht kosten met zich mee.