direct naar de content
theaterhetonderdak541
theaterhetonderdak541
date
product
prijs
aantal
totalen

loading...

naar winkelmand
boekje nieuwsbrief

ANBI

Kerngegevens
RSIN 811116876 Stichting Theater ’t Onderdak
Gevestigd in de gemeente Teylingen,
J.P. Gouverneurlaan 40a, 2171 ER Sassenheim
Postadres: Postbus 124, 2170 AC Sassenheim

Missie
Theater ‘t Onderdak in Sassenheim is een toegankelijk theater met een gevarieerde programmering voor jong en oud. Wij bieden een gastvrij podium voor creatieve initiatieven voor binnen en buiten Teylingen. Wij willen onze bezoekers uit de gemeente Teylingen en omliggende gemeenten een ontspannende culturele beleving bieden in een gastvrije omgeving.
 
Visie
Theater het ‘t Onderdak heeft als visie dat cultuur een verbindende werking heeft tussen mensen.
Wij willen de gemeenschap in Teylingen en de omliggende gemeenten een cultureel-maatschappelijk podium bieden en een ontmoetingsplaats zijn voor jong en oud en daarmee de leefbaarheid in de gemeente Teylingen bevorderen. Door een aantrekkelijk en gevarieerd cultureel aanbod. Met het betrekken van donateurs en sponsoren beogen wij de  continuïteit van (de activiteiten) van de stichting te waarborgen.

Doelstelling
Het bevorderen van het sociaal-culturele klimaat in de gemeente Teylingen door het bieden van een podium voor theater, muziek en film in het sociaal cultureel centrum ’t Onderdak te Sassenheim en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Actueel beleid
De organisatie bemensen met voldoende vrijwilligers en streven naar een fi­nanciële positie die continuïteit op de lange termijn waarborgt. We streven hierbij naar een voldoend eigen vermogen ter reservering, om eigendommen van de stichting op tijd te kunnen vernieuwen.
  

De wijze waarop wij (extra)middelen willen werven
Om de financiële positie van het theater te versterken, hebben wij een netwerk van particulieren en bedrijven en werven wij sponsoren en adverteerders voor ons programmaboekje. De verhuur van de theaterzaal en inkomsten van de baromzet versterken eveneens deze positie.

De wijze waarop wij onze fondsen en vermogen beheren
Onze gelden zijn gedeponeerd bij de Rabobank. De niet onmiddel­lijk benodigde middelen worden op een spaarrekening gestald

De wijze waarop wij onze fondsen en vermogen besteden
Aankoop van theaterproducties, het betalen van zelfstandige arties­ten, auteursrechten, zaalhuur, consumpties voor de theaterbezoe­kers, het onderhouden van een uitgiftepunt voor consumpties, het onderhouden van de technische inventaris om theatervoorstellingen op goede wijze te laten plaatsvinden, het onderhouden van een website, het onderhouden van een entreekaartensysteem en alle aanverwante en benodigde kosten.

Activiteitenkalender
Ieder theaterseizoen wordt een theaterprogramma samengesteld en via pers, jaarprogramma, nieuwsbrieven en website onder de aandacht gebracht.

Beloningsbeleid
De optredende artiesten worden in principe beloond. Het bestuur krijgt geen beloning en ook de overige vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden pro deo.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter                                  : Jan Westerbeek

Secretaris                                  : Rinus Blok

Penningmeester                    : Wim Brocks

Algemeen bestuurslid        : Writser Boelens

Algemeen bestuurslid        : Dick van Diemen

Algemeen bestuurslid        : Evert Ruikes

Algemeen bestuurslid        : Johan van der Zwan

Financiële verantwoording